i
logo
navbar Bøger på vej Udgivelser Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Vores artikelsamling omfatter artikler, erindringer og taler, der supplerer vore udgivelser.

Læs i relation til

Den russisk-ukrainske krig:

Den europæiske efterkrigsorden – et eftermæle

– UDGIVELSER –

Muhammed

Muhammed

af Hamed Abdel-Samad

Forfatteren foretager et opgør med den islamiske forståelse af, at Muhammed er Guds udvalgte og det perfekte menneske, hvis anvisninger og adfærd skal efterleves af de rettroende.

Da Gud så til den anden side

Da Gud saa til den anden side

af Wesley Adamczyk

En polsk-amerikaners erindringer om sin og sin families deportation til Sovjetunionen i 1940. En beretning om en mindre kendt side af den polske tragedie under Anden Verdenskrig.

Holocaust

Holocaust

af Palle Andersen

Beretningen holocaust, der begyndte som diskrimination og forfølgelse i det nazistiske Tyskland og sluttede med de bestræbelser på at udrydde alle jøder i de tysk kontrollerede områder, som resulterede i drabet på seks millioner europæiske jøder.

Polen og holocaust

Holocaust

af Palle Andersen

En beretning om, hvorledes et immanent jødefjendskab i Østeuropa førte til, at polakker kollaborerede med besættelsesmagten i jagten og drab på jøder.

Terror og liberalisme

Terrorisme og  Liberalisme

af Paul Berman

Islamistisk terrorisme udfordrer i disse år ikke kun Vesten, men i langt højere grad den muslimske verden. I sin søgen efter årsagen når Paul Berman frem til, at den ikke ligger i kultursammenstød, men i en ny version af totalitære bevægelsers kamp mod den liberale idé, som prægede Europa i store dele af det 20. århundrede.

Tysklands genkomst

Tysklands genkomst

af Peter Bender

Tysklands efterkrigshistorie, fra det absolutte nederlag, over dannelsen af to fjendtligt indstillede stater, deres gradvise skridt hen imod sameksistens og til den overraskende genopståen af én tysk nationalstat, fortælles her med lige vægt på begge tyske efterkrigsstater.

Rejse ind i barndommen

Horst Bienek: Rejse ind i barndommen

af Horst Bienek

Efter Tysklands nederlag i Anden Verdenskrig blev store dele af det østlige Tyskland overgivet til Polen – herunder Schlesien. Fyrre år efter, at forfatteren Horst Bienek som femtenårig var tvunget til at forlade sin barndomsby Gleiwitz, besøger han atter byen og regionen, genoplever den barndom, han ikke kan vende tilbage til, og reflekterer over tiden og forandringen.

Jødernes historie

af Michael Brenner

Med udgangspunkt i de forhistoriske myter fortælles jødernes mangefacetterede historie, der former sig som en rejse gennem flere kontinenter.

Den israelsk-palæstinensiske konflikts historie

Den palæstinensisk-israelske konflikts historie

af Jörn Böhme, Tobias Kriener og Christian Sterzing

Den israelsk-palæstinensiske konflikt skildres her i en overskuelig og let tilgængelig form, fra zionismens grundlæggelse i slutningen af det 19. århundrede og frem til foråret 2007.

På sporet af en ny orden

På sporet af en ny orden

af Ralf Dahrendorf

Gennem seks forelæsninger analyserer den tysk-britiske sociolog og politiker Ralf Dahrendorf de farer, der ved indgangen til det 21. århundrede truer den liberale orden i de demokratiske stater.

Kaptajn Aarøes Strejfkorps

Kaptajn Aarøes Strejfkorps

af Jens Ellekær (red.)

Under krigen i 1864 blev der formeret en lille dansk enhed, som under landgange på den slesvigske/jyske østkyst gennemførte overfald på fjendtlige posteringer. Beretningen om denne specialenhed – Aarøes Strejfkorps – fortælles af officerer, der gjorde tjeneste ved korpset. 

Ved den usynlige front

Ved den usynlige front

af Jens Ellekær

Erindringer fra den Kolde Krig, hvor Jens Ellekær var tjenstgørende i Hæren i 70’erne og fungerede som efterretningskilde i Polen og DDR i 80’erne. Ellekærs arrestation under udførelse af en opgave i Polen i 1987 udløste mediestorm og politisk uvejr.

1968

1968

af Norbert Frei

"68" står for et oprørets årti. Ikke kun i Vesttyskland og Frankrig, men i hele Europa, og globalt var en kritisk ungdom dengang på gaderne. Norbert Frei følger begyndelsen fra borgerretsbevægelsen i USA og trækker linierne ud over 1968.

Dannelse

af Manfred Fuhrmann

I “Dannelse – Europas kulturelle identitet“ fremlægges tusind års europæisk dannelseshistorie, begyndende med kloster- og domskoler, senere tilkomsten af universiteter og til sidst gymnasier. Det er også historien om, hvorledes den altdominerende kristne kanon efterhånden blev fortrængt af den humanistiske.

Den amerikanske virus

af Rainer Hank

I efteråret 2008 udviklede en amerikansk finanskrise sig til en global finanskrise og derefter hurtigt til en global økonomisk krise. Endnu en økonomisk boble var bristet; verden var blevet smittet med den amerikanske virus og stod over for den alvorligste økonomiske krise siden Anden Verdenskrig.

Lille tysk encyklopædi

af Hans Hauge

199 små, sjove, sære og nye fortællinger om glemte og kendte kvindelige og mandlige forfattere og filosoffer fra 1815 og til 1950.

Verdens farligste land?

af Jochen Hippler

Siden grundlæggelsen i 1947 har Pakistan været præget af militære styrer, en vedvarende konfrontation med Indien og senest det tvetydige engagement i konflikten i Afghanistan. Pakistan har atomvåben, radikaliserede muslimer, ukontrollable grænseregioner og tradition for autoritære styrer. Er Pakistan verdens farligste land?

Cykling er min kirke

Cykling er min kirke

af Mikael Jalving

Historikeren og debattøren Mikael Jalving beretter om sin lidenskab for cykling og om de refleksioner, der for ham opstår under cyklingen.

Ukraines historie

af Andreas Kappeler

Andreas Kappeler, en af Europas største eksperter på området og tillige en ypperlig formidler, beretter her Ukraines historie og fører den frem til 2014.

Kulturernes kaos

Kulturernes kaos

af Necla Kelek

Den tysk-tyrkiske sociolog Necla Kelek er en af Tysklands markante stemmer i debatten om den islamiske migrantkultur, og hun forholder sig kritisk til den efter hendes opfattelse mislykkede integration af muslimer. Bogen er en samling af hendes taler og andre skrifter.

Polen i det 20. århundrede

Polen i det 20. århundrede

af Adam Krzemiński

Gendannet som stat i 1918; som følge af det tyske angreb i 1939 den formelle anledning til 2. Verdenskrig; og med dannelsen af en fri fagforening i 1980 en væsentlig årsag til sammenbruddet i den kommunistiske verden: Polen er det af vore nabolande med den mest bevægende historie i det 20. århundrede.

Stillehavskrigen - 1941-45

Stillehavskrigen - 1941-45

af Mogens Lund

I 1930’erne førte Japans krig mod Kina til stigende spændinger i Fjernøsten, der udløstes med det japanske angreb på den amerikanske flådebase Pearl Harbor i december 1941. Efter omfattende japanske erobringer vendte krigslykken. Her er beretningen om den ”andel del” af Anden Verdenskrig.

Tilintetgørelseskrig

Tilintetgørelseskrig

af Mogens Lund

Den tysk-sovjetiske krig 1941-45 er den blodigste og mest ødelæggende krig i verdenshistorien. Krigen begyndte med Tysklands overfald på Sovjetunionen, der havde til formål af tilintetgøre denne, og sluttede fire år senere med, hvad der forekom at være Tysklands tilintetgørelse. Her er en grundig skildring af optakten til og forløbet af denne krig.

DDR's historie

DDR's historie

af Ulrich Mählert

Fra 1949 og til 1990 var den Tyske Demokratiske Republik - DDR - en af Danmarks nærmeste naboer. Det var et naboskab, som primært var præget af, at Danmark og DDR var frontliniestater i hver sin fjendtlige blok. Her er DDR's historie.

Retten til at mobbe Gud

Retten til at mobbe Gud

af Richard Malka

Stjerneadvokaten Richard Malka repræsenterede det franske satireblad Charlie Hebdo i retssagen om attentatet mod bladets redaktion i 2015. Bogen, der er Malkas procedure forud for domsafsigelsen, er et forsvar for og hyldest til ytringsfrihed.

Julikrisen

Julikrisen

af Annika Mombauer

Julikrisen betegner den krise, der opstod med attentatet på ærkehertug Franz Ferdinand den 28. juni 1914, og som mundede ud i den store krig mellem Europas stormagter godt en måned senere. Hvad skete der? Og hvem bærer ansvaret for krigen?

Krigen mod Vesten

Krigen mod Vesten

af Douglas Murray

Douglas Murray beretter indgående om den krig mod vestlig kultur og civilisation, der gennem flere årtier er blevet intensiveret, og som fra USA har bredt sig til Europa. Det er en krig, hvori alle vestlige traditioner forkastes til fordel for traditioner fra en hvilken som helst indfødt kultur, der betragtes som bedre og mere ”retfærdige”.

Hordernes hærgen

Hordernes hærgen

af Douglas Murray

Douglas Murray beskriver identitetspolitikkens fremkomst og den opløsning, der hidrører fra ”woke”-kulturen. I et levende, knivskarpt sprog undersøger han øjeblikkets mest kontroversielle spørgsmål: seksualitet, køn og race.

Europas undergang

Europas undergang

af Douglas Murray

En meget personlig beretning om et kontinent, der - som følge af faldende fødselsrate, masseimmigration og mistillid til egne værdier - er i færd med at begå selvmord.

Islamofili

Islamofili

af Douglas Murray

I ”Islamofili” giver Douglas Murray en række eksempler på vestlige eliters ofte meget ukritiske holdning til islam, der ikke sjældent betegnes som ”fredens religion” trods utvetydige tegn på det modsatte.

De nye krige

De nye krige

af Herfried Münkler

Den klassiske statskrig synes at være på vej ud af historien. Men hvad træder i dens sted? Og hvorved karakteriserer de nye krige sig? Med basis i krigshistorien analyserer Münkler vor tids væbnede konflikter.

Det tilslørede folkemord

Det tilslørede folkemord

af Tidiane N'Diaye

Beretningen om arabernes forhold til det sorte afrika og om arabernes tretten hundrede år lange udnyttelse af sorte afrikanere som slaver  - fortalt af den fransk-senegalesiske antropolog og professor i deskriptiv økonomi Tidiane N’Diaye.

Hvordan islam trænger ind i skolen

Min ven forræderen

af Jean-Pierre Obin

Jean-Pierre Obin redegør for de problemer, som den tiltagende islamisering af Frankrigs store, indvandrede muslimske befolkningsdel skaber i de franske skoler, der betragtes som de institutioner, der især skal danne ungdommen efter Den Franske Republiks værdier om verdslighed.

Min ven forræderen

Min ven forræderen

af Maria Nurowska

I 1972 tog den oberst Ryszard Kukliński, som arbejdede i den polske generalstab, den dramatiske beslutning af indlede et samarbejde med CIA. Her er beretningen om hans bevæggrunde, hans virke som agent gennem knap ti år og om den tragedie, der ramte ham, da han og hans familie var blevet evakueret til USA.

Syn

Syn

af Martin Paludan-Müller

Essays, rejsedagbøger og billeder sammenvæver undren og undersøgelse; undervejs gennemlyses danskhed og jantelov, japansk kultur og væremåde, frygten for at være umoderne og hensynet til hensynsløse ideologier.

Iskold krig

Iskold krig

af Trond S. Paulsen

Beretningen om en norsk efterretningsagent og hans særdeles risikofyldte og krævende opgaver med efterretningsindhentning bag Jerntæppet under 1970’ernes Kolde Krig.

Afslutningen på Mellemøsten

Iskold krig

af Volker Perthes

Siden 2011 har Mellemøsten været under dramatisk forandring. I dette essay skildrer Volker Perthes ikke blot de seneste års konflikter, men forsøger også at identificere de udviklingstrends, som vil forandre det Mellemøsten, vi kender.

Hvad terrorister vil

af Louise Richardson

For at bekæmpe terrorisme, må vi forstå, hvad terroristerne vil. Bogen giver indsigt i terroristers mål, strategier og motiver og redegør for de bedste politikker til bekæmpelse af terrorisme, samt hvad vi kan forvente at opnå af denne kamp.

Militarisme og pacifisme, krige og fred

af James J. Sheehan

Ved begyndelsen af det 20. århundrede var de europæiske magter krigsberedte; ved århundredets slutning - efter to storkrige – bestod Europa af civile og samarbejdende stater. James J. Sheehan beretter om, hvorledes Europas statssamfund er blevet til det, det er i dag – og hvorfor det sikkerhedspolitisk er afhængigt af USA.

Det tysk-danske skæbneår

Det tysk-danske skæbneår 1864

af Gerd Stolz

Den Dansk-tyske Krig i 1864 var katastrofal for Danmark, men den var ligeledes skæbnesvanger for Østrig og for Det Tyske Forbund, som ikke deltog i krigen, fordi krigen blev indledning til betragtelige magtforskydninger i Centraleuropa. Her er en skildring af krigen fra tysk side.

Den rene fornufts struktur

Den rene fornufts struktur

af Kai Sørlander

Denne bog gør op med tidens tendens til at formulere partikulære sandheder. I stedet vises hvorledes den filosofiske spørgen, som skal lede frem til den dybeste sandhed om verden og vor situation i den, konkret skal gennemføres for at afdække det system af indbyrdes definerede grundbegreber, der er forudsat en virkelighedsbeskrivelse.

Katyn 1940

Katyn 1940

af Thomas Urban

I foråret 1940 dræbte Sovjetunionen 25.000 polske officerer, der var kommet i sovjetisk fangenskab. Russerne forsøgte at sløre forbrydelsen, og har endnu i dag ikke givet adgang til alle doumenterne om den. Katyn er, med Thomas Urbans ord, en usonet forbrydelse.

Tabet

Thomas Urban: Tabet

af Thomas Urban

Fra Polens deling i slutningen af det 18. århundrede og til den tysk-polske grænsetraktat i 1990 har tyskere og polakker ført en national kamp i de store grænseområder med blandet befolkning. I det 20. århundrede har midlerne i denne kamp været særlig grusomme. Her er beretningen om den forbitrede kamp mellem to at vore nabonationer.

Hvorledes politik fungerer

Hvorledes politik fungerer af Wolf Wagner

af Wolf Wagner

En kort, let tilgængelig og underholdende indføring i de principper og konflikter, der ligger til grund for politisk tænkning og handlen. Og en opfordring til politisk engagement.

Deres taknemmelige ,,,

af Mariane Blume Aarhus (red.)

En tysk flygtningefamilies ophold i Danmark 1945-47 og dens genbosættelse i det besatte Tyskland skildret gennem brevvekslingen med den dansker, der blev en livline for familien i tiden under den danske internering.

   
   
   
Paul Berman: Terror og liberalisme Ved den usynlige front af Jens Ellekær Polen i det 20. århundrede Jochen Hippler: Verdens farligste land? DDR's historie af Ulrich Mählert •	”De nye krige” af Herfried Münkler. Den klassiske statskrig synes at være på vej ud af historien. Men hvad træder i dens sted? Og hvorved karakteriserer de nye krige sig? Med basis i krigshistorien analyserer Münkler vor tids væbnede konflikter. Hvorledes politik fungerer af Wolf Wagner Hvorledes politik fungerer af Wolf Wagner Hvorledes politik fungerer af Wolf Wagner Volker Perthes: Afslutningen på Mellemøsten som vi kender det 1968 af Norbert Frei Dannelse Den amerikanske virus Ralph Dahrendorf: På sporet af en ny orden Louise Richardson: Hvad terrorister vil Louise Richardson: Hvad terrorister vil Horst Bienek: Rejse ind i barndommen Thomas Urban: Tabet Thomas Urban: Tabet Thomas Urban: Tabet Den israelsk-palæstinensiske konflikts historie Tilintetgørelseskrig af Mogens Lund Michael Brenner: Jødernes historie Kaptajn Aarøes Strejfkorps Tysklands genkomst