Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


James J. Sheehan (født i 1937) blev i 1958 B.A. fra Stanford University og i 1964 Ph.D. i historie fra University of California, Berkeley. Han underviste først på Northwestern University og efterfulgte i 1979 Gordon A. Craig i professoratet for moderne tysk historie på Stanford. Sheehans forskning fokuserer på nyere tysk og europæisk historie.

Sheehan er forfatter til et stort antal betydningsfulde værker og artikler; han har modtaget en lang række æresbevisninger og er tidligere formand for American Historical Association.


Hæftet, 15,5 x 23 cm
391 sider
119 s/h illustrationer

November 2023

ISBN 978-87-92173-47-8

Vejledende pris 365 DKK

* * * * * * * * * * * * * * *


 


Militarisme og pacifisme, krig og fred

— Europas voldsomme 20. århundrede

Af James J. Sheehan

Oversat fra engelsk af Jens Ellekær
Ved indgangen til det 20. århundrede havde den militære udvikling, som indledtes med Den Franske Revolution, medført, at de europæiske stater rådede over enorme hære bestående af værnepligtsreserver. Magtforskydninger mellem stormagterne, konkurrence om erhvervelse af oversøiske kolonier og især de konflikter på Balkan, som blev udløst af Det Osmanniske Riges hensygnen, skabte spændinger, som mange iagttagere forventede ville resultere i en europæisk storkrig. I 1914 brød den ud, og den blev længere og frygteligere end europæerne – bortset fra nogle få advarende røster – havde forestillet sig. I kølvandet på ”krigen, der skulle gøre en ende på alle krige” opstod der i flere euro pæiske stater totalitære regimer, der var organiseret med henblik på krig, og efter tyve år udbrød der en ny europæisk storkrig, som var langt værre end den forrige.

Ud af Europas ruiner opstod der i 1945 en ny, bipolær verdensorden, og i denne skete der en kontinuerlig afmilitarisering af de vesteuropæiske stater, som samtidig udviklede et stadig tættere økonomisk og retligt samarbejde. I 1989 indledtes en række revolutioner i de østeuropæiske stater, som havde været under sovjetisk dominans, og også her resulterede udviklingen i en markant afmilitarisering. Ved udgangen af det 20. århundrede fremstod det europæiske statssamfund som en række civile stater.

James J. Sheehan skildrer den europæiske udvikling fra antagonistiske, militaristiske stater til et samfund af civile stater. Det er en holistisk beretning, der omfatter det 20. århundredes europæiske militærhistorie, krigshistorie, socialhistorie samt historien om de europæiske staters indbyrdes forhold og dermed også historien om EU’s oprindelse. Det er samtidig historien om, hvorledes Europa ved indgangen til det 21. århundrede havde skabt en situation, hvor kontinentet ikke kan varetage sin sikkerhed, og hvor den sikkerhedspolitiske binding til USA fortsat er af afgørende betydning.

 

 


Streg

Pressen skrev bl.a.:

En fascinerende anderledes europæisk historie i et fint helhedsperspektiv, der på fornem vis formår at anskueliggøre de store gennemgående linjer.
— Kresten Søe Christensen, lektørudtalelse

Med stor sikkerhed og overblik fører Sheehan læseren igennem over 100 års europæisk historie, og trækker tråde til økonomisk politik, sikkerhedspolitik, historiske begivenheder og med sans for andre påvirkninger. ... Sheehan formår på imponerende vis at kunne fastholde perspektivet fra ende til anden, og denne bog efterlader derfor et stærkt indtryk.
— Simon Papousek, krigsvidenskab.dk

Alt i alt en vellykket bog, der kan læses af alle, der ønsker at grave dybere ned i, hvorledes de to verdenskrige har påvirket de centraleuropæiske staters forhold til krig.
— Jesper Lillelund, historie-online.dk

Denne perle af en bog er historien om kampen mellem pacifisme og militarisme i Europa gennem det sidste århundrede – og om hvorledes pacifismen vandt. [...] Den er en model for, hvorledes god historie kan anvendes til at forklare nutiden.
— Philip H. Gordon, Foreign Affairs