Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Peter Bender (1923-2008) var oldtidshistoriker og dr.phil. Fra 1954 arbejdede han som journalist – i første omgang bl.a. som redaktør ved Sender Freies Berlin. 1961-70 var han redaktør og kommentator ved Westdeutscher Rundfunk (WDR); 1970-88 Berlin-korrespondent for WDR; 1973-75 ARD’s korrespondent i Warszawa. Fra 1963 skrev han endvidere for uge­magasinet Die Zeit, fra 1966 for MERKUR (tysk tidsskrift for europæisk tænkning), samt i en periode for Der Monat (tidsskrift for politik og kultur). 1968-69 var Bender Senior Assistant på International Institute for Strategic Studies (IISS). Peter Bender var, ud over at være fremtrædende aktør i den tyske efterkrigsjournalistik, en ivrig fortaler for kansler Willy Brandts pragmatiske øst­politik, og hans publicistiske virksomhed udløste ofte heftige kontroverser.

Tysklands genkomst

Tysklands genkomst Tysklands genkomst


Hæftet, 15,5 x 23 cm
378 sider
Illustreret, 4 kort

2. udgave
December 2016

ISBN 978-87-92173-27-0

Vejledende pris 325 DKK


Tysklands genkomst
- en udelt efterkrigshistorie 1945-1990

 

Af Peter Bender

Oversat af Jens Ellekær
I 1945 led Tyskland – som Peter Bender udtrykker det – et trefoldigt nederlag: et militært, politisk og moralsk nederlag. Gennem seks år havde den tyske nationalsocialisme hærget Europa, og det var sejrherrernes hensigt og europæernes ønske, at Tyskland aldrig mere skulle kunne udgøre en militær trussel. I 1949 var opsplitningen af Tyskland i to stater – en større, den Tyske Forbundsrepublik, som var afhængig af USA, og en mindre, den Tyske Demokratiske Republik (DDR), som var afhængig af Sovjetunionen – en realitet.

De to stater, to dele af samme nation, kom til mere end nogen andre at udgøre frontstaterne i den Kolde Krig, som fra slutningen af 1940’erne og frem til 1989 med større eller mindre intensitet splittede det Europæiske Kontinent. Tyskerne i de to stater blev mere eller mindre velvilligt tilpasset ideologien i hver deres blok: vesttyskerne til det liberale demokrati i vest og østtyskerne til socialismen i øst. Og dermed gled de to dele af den tyske nation længere og længere væk fra hinanden. For Europa syntes det ”tyske problem” at være løst med en tilsyneladende permanent opsplitning af tyskerne.

Men i 1990 var Tyskland pludselig tilbage – som Europas største og økonomisk vægtigste stat. Hvad skete der i den mellemliggende periode, hvor Tyskland tilsyneladende ikke eksisterede? Med Peter Benders bog ”Tysklands genkomst” gives der for første gang en samlet fremstilling af de to tyske staters historie. Og den rækker ud over tysk historie: Givet de to tyske staters centrale placering som frontliniestater i den Kolde Krig og deres betydning i hver deres blok er det langt hen ad vejen europæisk historie.Streg

Pressen skrev bl.a.:

Peter Benders bøger imponerer ikke kun ved deres virtuositet, de er også lette at læse. […] En af styrkerne ved hans nu foreliggende efterkrigshistorie er kunsten at forklare hidtil vanskeligt forståelige nøglebegivenheder med enkle og klare ord.
— Thomas Speckmann, Süddeutsche Zeitung

Man mærker i sådanne passager, at denne blændende skrevne bog er udarbejdet af én, som hele sit liv har været lidenskabeligt optaget af de tyske forhold. […] Peter Benders nyeste bog er ikke en afregning, men en nøgtern balance. Han fortæller den tyske efterkrigshistorie ”udelt”, for så vidt at den, kronologisk fremadskridende, til stadighed viser, hvor meget de to tyske stater i de fyrre år med deres med- og modeksistens forholdt sig til hinanden.
— Eckhard Fuhr, Die Welt

Ved siden af det formfuldendte sprog er det Benders eftertænksomhed, som fremhæver ”Tysklands genkomst”. Velovervejet knytter han de enkelte begivenheder sammen til en historisk linie. De to tyske staters historie omskrives ikke i ”Tysklands genkomst”. Men bogen gør denne historie til oplysende og underholdende læsning.
— Jörg Giese, Märkische Allgemeine

I dette perspektiv, som ikke lader forskellene flyde ud, men tværtimod lader dem træde tydeligere og mere forståeligt frem, lykkes det Bender at skabe en fremstilling, som imponerer ved sin objektivitet og tankerigdom. […] Historikeren og journalisten Bender har med original tilgang, sagkundskab og høj fremstillingskunst løst den vanskelige opgave at skrive en fællestysk historie for den tid, hvor Tyskland var delt. Man må ønske, at denne bog, som er flydende skrevet og fuld af pointer, og som forbinder konsekvens og eftertænksomhed i sine domme, får mange læsere.
— Fritz Klein, Die Zeit