Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Hovedforfattere:

Niels Christian Esmann - se foto - (1832-1901), gjorde som premierløjtnant tjeneste ved Aarøes Strejfkorps som kompagnichef fra 28. juni og til korpsets opløsning 17. august. Esmann sluttede sin karriere i Hæren som generalmajor i infanteriet.

 


Niels Christian Esmann

Christian Bjerager (født 1837), gjorde som sekondløjtnant tjeneste ved Aarøes Strjefkoprs som kompagnichet fra korpsets oprettelse 23. marts og til 18. april. Bjerager sluttede sin militære karriere som oberstløjtnant; det har ikke været muligt at finde yderligere biografiske oplysninger.
Aarøes Strejfkorps


Hæftet, 14 x 22 cm
174 sider
Illustreret, kort

April 2014

ISBN 978-87-92173-20-1

Vejledende pris 165 DKK

Denne bog kan kun købes fra forlaget - se Køb af bøger


Aarøes Strejfkorps

- en dansk specialenhed i 1864

Af Jens Ellekær (red.)
Den 5. april 1864 – mens Hærens hovedstyrke var belejret i henholdsvis Dybbølstillingen og fæstningen Fredericia – foretog en lille dansk specialenhed den første af sine landgangsoperationer på den slesvigske/jyske østkyst, som havde til formål at overfalde feltvagter i fjendens kystsikring, at ødelægge fjendtlige magasiner og at binde større fjendtlige styrker.

Denne den første operation var rettet mod den lille ø Kalvø i bunden af Genner Bugt nord for Åbenrå. Operationen forløb ikke heldigt; de to fartøjer, der skulle bringe landgangsstyrken frem, gik på grund i det smalle farvand. I sidste øjeblik, inden fjenden kunne nå at bringe artilleri frem, lykkedes det at få dem flot, således at de kunne bringe styrken væk.

Enheden, som efter sin chef og tidens militære terminologi blev kendt som ”Aarøes Strejfkorps”, havde da kun eksisteret i to uger; den var sammensat af frivilligt mandskab, der først skulle trænes i de særlige opgaver; og Hærens alvorlige mangel på faste befalingsmænd betød, at flertallet af enhedens befalingsmænd var udtaget blandt det værnepligtige eller mobiliserede mandskab.

På trods af de betragtelige vanskeligheder fortsatte korpset, der indledningsvis var på 200 mand, ufortrødent sine operationer. Allerede tre dage senere gik 40 mand i land ved Årø Sund for at overfalde en preussisk kystvagt. Grundlaget for operationerne var ofte chefens personlige rekognosceringer samt efterretning om fjendens forhold indhentet gennem lokale beboere.

Resultaterne af korpsets virke var begrænsede, men i en krig, der fra dansk side var præget af defensiv krigsførelse, gennemførte det flere dristige operationer, hvor kun sammenfald af god føring og held sikrede, at det klarede sig igennem med få tab. Denne skildring af Aarøes Strejfkorps baserer sig på beretninger af to linieofficerer, der begge var tjenstgørende ved korpset.  

 


Streg

Pressen skrev bl.a.:

De fleste udgivelser om krigen i 1864 har sat fokus på den politiske baggrund. Med denne lille bog om en næsten glemt militær kommando får vi et glimt af kampen mod overmagten.
— Erik Ingemann Sørensen, historie-online.dk


... det [er] lykkes Ellekær at gøre et fornuftigt stykke arbejde om strejfkorpsets historie med dette bidrag, der hænger fint sammen. (4 ud af 5 ribbons)
— Simon Papousek, krigsvidenskab.dk

Guf for militærhistorisk interesserede.
— Carsten Güllich-Nørby, lektørudtalelse til bibliotekerne