Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Annika Mombauer
(født 1967) studerede historie på West­fälische Wilhelms-Universität i Münster og University of Sussex, hvor hun i 1998 afsluttede sin ph.d. Siden 1998 – med en afbrydelse som Visiting Fellow ved Australian Defence Force Academy i Canberra i 2203 – har Monbauer været ansat på Open University i Milton Keynes, hvor hun forsker i moderne europæisk historie med særlig vægt på Første Verdenskrig.


Annika Mombauer portrætfoto© Lance Bellers

Julikrisen forside


Hæftet, 14 x 22 cm
197 sider
Illustreret, 2 kort

Januar 2015

ISBN 978-87-92173-22-5

Vejledende pris 195 DKK

Julikrisen

— Europas vej ind i Første Verdenskrig

Af Annika Mombauer

Oversat fra tysk af Jens Ellekær
Hvorfor førte det attentat i Sarajevo, som serbiske nationalister den 28. juni 1914 forøvede mod ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru, til Første Verdenskrig? ”Gled Europa ind” i krigen, som den britiske premierminister David Lloyd George engang formulerede det? Eller kan der peges på et klart ansvar? På grundlag af samtidige kilder og mange års forskning skildrer Annika Mombauer Julikrisens historie – fra tronfølgerens død til den engelske krigserklæring mod Tyskland den 4. august 1914. Her distancerer hun sig klart fra nyere tendenser, som udvisker Østrig-Ungarns og Det Tyske Riges ansvar for krisens eskalation. Den politiske og militære ledelse i begge lande ønskede en krig, som for Østrig-Ungarns vedkommende skulle gøre ende på den serbiske udfordring på Balkan og genetablere Dobbeltmonarkiets stormagtsstatus, og som for Tysklands vedkommende skulle fastholde landet som den dominerende magt på kontinentet, inden den forudsigelige russiske militære overlegenhed ville have materialiseret sig. Herved løb de to lande letsindigt risikoen for at udløse en verdenskrig. At denne skulle blive det 20. århundredes ”urkatastrofe”, kunne ingen imidlertid ane i juli 1914.

 


Streg

Pressen skrev bl.a.:


Bogen er ordentligt historisk håndværk [...] absolut læseværdig og særdeles spændende.
— Axel Moos, Historielærerforeningens tidsskrift Noter

Det er derfor prisværdigt, at Mombauers grundige men samtidig kortfattede og letlæste gennemgang af de mange årsager til krigsudbruddet [...] er udkommet på dansk. [...] Den fortjener bestemt at blive læst.
— Bjarne S. Bendtsen, historie-online

Den lille bog er et kunststykke i kompakt historieskrivning, som ikke tillader nogen unøjagtighed og er spændende at læse.
— Andreas Form, Neues Deutschland

En kort og informativ analyse af krigsudbruddet.
Hörzu