Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Manfred Fuhrmann (1925-2005) var fra 1962 til 1990 professor for klassisk filologi på universiteterne i Kiel og Konstanz og anses for en af sin tids betydeligste videnskabsmænd inden for sit felt og var forfatter til en lang række bøger om antikken og de klassiske sprog.

Dannelse omslag


Hæftet, 13,8 x 21,0 cm
122 sider

November 2021

ISBN 978-87-92173-42-3

Vejledende pris 145 DKK
 


Dannelse

— Europas kulturelle identitet

Af Manfred Fuhrmann

Oversat fra tysk af Jens Ellekær
Dannelse er et nøglebegreb i den europæiske kulturhistorie og som sådan et begreb, der hyppigt er genstand for debat. Den nyeste udvikling i vore dannelsesinstitutioner – gymnasiereformer, massegymnasier og -universiteter, antagelsen om et generet dannelsestab og mest aktuelt den gentagne politisering af universiteterne – har ikke mindsket denne debat.

I første del af ”Dannelse” gennemgår Manfred Fuhrmann 1000 års europæisk dannelseshistorie, fra Karl den Stores organisering af dannelsessystemet i sit rige og frem til det, som Fuhrmann betragter som den tyske dannelsesidés undergang i begyndelsen af det 20. århundredes sidste halvdel. Centralt i fremstillingen står balancen mellem den kristne og den humanistiske kanon og forskydningen fra førstnævntes til sidstnævntes absolutte dominans. I bogens andel del redegør Fuhrmann for hvorledes og i hvilket omfang dannelseskanonen fortsat har virkning i oplevelsessamfundet. Endvidere skildrer forfatteren den krise, som åndsvidenskaberne ifølge ham aktuelt befinder sig i.

I et sidste afsnit fremhæver Fuhrmann Bibelen som en nøgle til vores kulturforståelse og påpeger, at det manglende bibelkendskab gør Bibelen til et truet kulturelement.

 

 


Streg

Pressen skrev bl.a.:

Dette lille skrift er kompliceret læsning, som bestemt ikke er til nybegyndere på feltet dannelse. Bogen påviser, at dannelse er skabt igennem indhold og har fundet sted som overlevering i den europæiske kultur. Om kristendommens indflydelse, traditionsforfald og moral. Har man interesse indenfor feltet er der grundig og velunderbygget læsning i denne udgivelse
— Merete Trap, DBC lektørudtalelse


.