Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Ulrich Mählert er født 1968, studeret politik, anglistik og germanistik på universitetet i Mannheim; i 1994 dr.phil. på et studie om stiftelsen af Freie Deutsche Jugend og dens transformation til SED-masseorganisation. Siden 1999 har Mählert arbejdet på Stiftung zur Aufarbeitung der SED­-Diktatur, hvor han som leder af fremme af forskning har skabt instituttets stipendieprogram, inden for hvis rammer der siden 2001 er blevet gennemført omkring 60 ph.d.-projekter. I 1994 stiftede han nyhedsbrevet ”Aktuelles aus der DDR-Forschung”, i forbindelse med hvilket han også har udviklet ”Vademekum DDR-Forschung”. Mählert har endvidere skrevet og især redigeret en række værker .

Fors

Hæftet, 13,7 x 21,6 cm
250 sider
Illustreret, 2 kort
September 2009
2. oplag
ISBN 978-87-92173-06-5

Vejledende pris 225 DKK

DDR's historie

Af Ulrich Mählert


Forord af Jens Ellekær

Oversat af Jens Ellekær
Ved afslutningen på Anden Verdenskrig blev Tyskland delt i fire besættelseszoner, men de krigsallierede havde ikke truffet aftaler for Tysklands videre skæbne, så det var ikke på forhånd fastlagt, at landet inden for få år skulle blive delt i to stater med vidt forskellige samfundssystemer. Tværtimod forsøgte Stalin langt frem at anvende den sovjetiske besættelseszone som indsats i forhandlingerne for at opnå et samlet, neutralt og demilitariseret Tyskland. Først da det stod klart, at de vestlige besættelseszoner ville komme til at udgøre en stat efter vestligt, liberalt forbillede, blev der taget de endelige skridt til at etablere den Tyske Demokratiske Republik, DDR.

 

Under den ubetingede ledelse af Tysklands Socialistiske Enhedsparti, SED, der var resultatet af en sammenlægning af det kommunistiske og det socialdemokratiske parti i den sovjetiske besættelseszone, men i realiteten et kommunistisk parti, udviklede DDR sig til et socialistisk mønstersamfund. Efter opstanden i 1953 – den første alvorlige folkeopstand i de østcentraleuropæiske folkedemokratier – opnåede landet en bemærkelsesværdig stabilitet, der afspejlede sig i den meget lave personudskiftning i toppen af stats- og partiledelsen. Efter lukningen af grænsen i Berlin med ”muren” i 1961 konsoliderede samfundet sig i en relativ velstand; - DDR blev på et tidspunkt anset for at være verdens syvende største industrination.

 

Men i slutningen af firserne tårnede problemerne sig pludseligt op: Den konservative partiledelse var ikke i stand til at reagere på brydningerne i den sovjetkontrollerede verden, låntagning i den Tyske Forbundsrepublik eksploderede, og massedemonstrationer blev et tilbagevendende fænomen. Da regimet overraskende åbnede grænserne i november 1989, viste det sig hurtigt, at hverken parti eller stat var i stand til at overleve.

 

Det er denne beretning Ulrich Mählert fortæller i ”DDR’s historie”.Streg

Pressen skrev bl.a.:


«««««¶
Hvis man synes, at man ved for lidt om den tyske variant af den virkeliggjorte socialisme eller måske aldrig har fået ordentlig historieundervisning i skolen eller gymnasiet, så er denne lille, klart disponerede og velskrevne bog et tilbud, man ikke bør sige nej til.
— Bent Jensen, Jyllands-Posten:

Det er beskæmmende at læse om SED`s måde at tackle Glasnost og Gorbatjov på. Bogen giver et fint billede på et stagneret og handlingslammet parti uden folkelig opbakning. Faktuelt er bogen fin, ligesom dens noteapparat og kildehenvisninger er nyttige og imponerende, men man ærgrer sig over der ikke findes en bog om emnet med en marxistisk vinkel. Undertegnede har dog fået ny indsigt af læsningen.
— Bjarne Nielsen, Arbejderen

Mählert følger i sine seks kapitler den klassiske kronologi. […] Samtlige disse afsnit er strålende skrevet, stedvis endog gribende. Mählert viser en udpræget fornemmelse for dramatikken i historiske processer, og på intet tidspunkt keder man sig under læsningen. Opgaven med at skrive en overskuelig syntese har forfatteren løst med bravur. Bogen præsterer et værdifuldt arbejde mod det udbredte ”ukendskab” til DDR’s historie, som Mählert har konstateret.
— Alexander Cammann, Humboldt Universitet

Ulrich Mählerts ”DDR’s historie” formidler i et fremragende sprog fuldstændigt fordomsfrit og koncist DDR’s politiske tilblivelse, eksistens og ”bortsvinden”. Teksten, som hovedsageligt er inddelt efter årtier, udelader ikke vigtige baggrunde og fremstiller væsentlige sammenhænge korrekt. Sidste kapitel beskriver ligefrem spændende (og sådan var det jo virkeligt også) udviklingen fra 1988 til 1990.
— Bodo Wünsch, Amazon