Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Rainer Hank (født 1953) Rainer Hank, dr.phil., er født i Stuttgart i 1953. Han har studeret litteraturvidenskab, filosofi og katolsk teologi ved universiteterne i Tübingen og Fribourg (Schweiz). I 1988 indtrådte han i erhvervsredaktionen på Frankfurter Allgemeine Zeitung, en af Tysklands mest prestigefyldte aviser. Siden 2001 har han været redaktør for sektionerne ”Erhverv” og ”Penge med mere” på Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Fra 2003 er han tillige klummeskriver på månedstidsskriftet Merkur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Hank modtog i 2009 Ludwig-Erhard-prisen for erhvervsjournalistik.

Den amerikanske virus - hvordan undgår vi næste crash?

Hæftet, 13,7 x 21,6 cm
231 sider

November 2010

ISBN 978-87-92173-10-2

Vejledende pris 195 DKK


Trykt på klorfrit og syrefrit FSC-certificeret papir


Denne bog kan kun købes fra forlaget - se Køb af bøger


Den amerikanske virus

- Hvordan undgår vi næste crash?

Af Rainer Hank

Oversat af Jens Ellekær
I efteråret 2008 udviklede en amerikansk finanskrise sig til en global finanskrise og derefter hurtigt til en global økonomisk krise. Endnu en økonomisk boble var bristet; verden var blevet smittet med den amerikanske virus og stod over for den alvorligste økonomiske krise siden Anden Verdenskrig.

Hvad var gået galt? Gennem knap to årtier havde verden oplevet en hastig økonomisk udvikling. Indtjening, aktier og ejendomspriser steg, og markedsdeltagerne bekræftede hinanden i deres tillid til den positive udvikling. I den finansielle industri steg aktiviteten og indtjeningen voldsomt. Her baserede man sin tillid på nye matematiske modeller, som skulle umuliggøre – ja netop, kriser. Men pludselig forsvandt tilliden på finansmarkederne; bankerne ophørte fra den ene dag til den anden med at låne hinanden penge, kredit blev knap – chokket og usikkerheden var stor. Så begyndte virksomheder og husholdninger at holde igen, samfundsøkonomierne skrumpede, og flere stater gled ud i recession.

Reaktionen lod ikke vente længe på sig: Krisen viste, at kapitalismen havde slået fejl. De senere års liberalisering af finansmarkederne havde ført til, at finansindustrien solgte så komplekse produkter, at den ikke selv længere kunne overskue risici. Det var på tide at skrue liberaliseringerne tilbage og genskabe en større statslig kontrol med markedsøkonomien. Samtidig med at denne kritik blev formuleret vendte både virksomheder og borgere sig mod staterne for at få hjælp. Og politikerne var mere end parate til at gribe ind i økonomien.

I ”Den amerikanske virus” redegør Rainer Hank for krisens årsager og forløb. Han mener imidlertid, at kriser ikke kan undgås i en innovativ økonomi, at hvis vi vil have den velstand, kapitalismen skaber, må vi også acceptere de kriser, der uundgåeligt opstår. Så hvordan undgår vi den næste krise? Det kan vi slet ikke, men vi kan forberede os på den, og vi kan rette de fejl, der har vist sig, således at den næste krise ikke bliver en gentagelse.Streg

Pressen skrev bl.a.:

Det er ikke nogen enkel bog. Erhvervsredaktøren på Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung anvender ikke de gængse klicheer, der præger vor opfattelse af finans- og økonomikrisen. Tværtimod: Rainer Hank går imod de generelle forestillinger om kapitalismens globale krise.
Das Parlament

Rainer Hank fremlægger en engageret argumentation for en fri markedsøkonomi også i krisetider. … Erhvervsredaktøren på Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung giver en nuanceret og overbevisende analyse af årsagerne til sammenbruddet, der tog sin begyndelse i USA og derfra bredte sig ud over verden. Han begrænser sig ikke til de økonomiske sammenhænge, men belyser - elegant formuleret - også fænomener som tillid, grådighed og panik. Endvidere giver forfatteren ideer til, hvordan krisen kan overvindes - ideer som på velgørende vis står i kontrast til tidsåndens postulat om, at vi nu befinder os i den statslige tidsalder.
Die Welt