Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Gerd Stolz
(født 1942) har en samfundsvidenskabelig uddannelse i forvaltning, og er forfatter til talrige afhandlinger og bøger om især Schleswig- Holstein og Danmarks militær-, trafik- og kulturhistorie. Siden 1970 har Stolz boet i Kiel, hvor han frem til sin pensionering arbejdede i delstatens forvaltning. .

Inge Adriansen (født 1944) kulturhitoriker, 1988 ph.d. i nordisk folkemindevidenskab, fra 1969 videnskabelig medarbejder ved Sønderborg Slot,fra 1988 som museumsinspektør for Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Günter Weitling (født 1935 i Haderslev) teolog og kirkehistoriker, 1970 dr.theol. Ved siden af sit arbejde som præst og studielektor arbejde var han stifter af og i perioden 1986-2003 videnskabelig leder af Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg.
Det tysk-danske skæbneår1864 Gerd Stolz: Det tysk-danske skæbneår 1864 Det tysk-danske skæbneår


Hæftet, 14 x 22 cm
239 sider
6 kort og 100 illustrationer

August 2014

ISBN 978-87-92173-21-8

Vejledende pris 225 DKK

Denne bog kan kun købes fra forlaget - se Køb af bøgerDet tysk-danske skæbneår 1864

- Konflikten, krigen og følgerne

Af Gerd Stolz

Oversat af Jens Ellekær

Med bidrag af Inge Adriansen og Günter Weitling


Den Dansk-tyske Krig i 1864 viste sig skæbnesvanger for alle de deltagende parter. For Danmark betød nederlaget opløsningen af helstaten og Preussens anneksion af hertugdømmet Slesvig. Hermed forsvandt den sidste rest af Danmarks tidligere status af stormagt i Nordeuropa.

For Det Tyske Forbund var følgerne af krigen ikke mindre dramatiske. Allerede Forbundets intervention i Holstein og Lauenburg – den såkaldte forbundseksekution -, der gik forud for krigen, viste store interne spændinger. De to rivaliserende tyske stormagters – Preussen og Østrig – krig mod Danmark betød en svækkelse af Forbundet. To år senere – i 1866 – gik Preussen i krig mod Østrig og Det Tyske Forbund. Anledningen, men ikke årsagen, var forvaltningen af Slesvig-Holstein.

Resultatet af Den Tysk-tyske Krig i 1866 blev, at Preussen kunne hævde sig som den førende magt i Tyskland. To år senere stiftedes Det Tyske Kejserrige – med den preussiske kong Wilhelm I som kejser, og uden deltagelse af Østrig.

Den Dansk-tyske Krig, der blev indledningen til en grundlæggende ændring i magtforholdene i Centraleuropa, skildres her ud fra en tysk synsvinkel af Gerd Stolz.

 

Streg

Pressen skrev bl.a.:

[Gerd Stolz] giver læseren en præcis og meget afbalanceret gennemgang af optakten til krigen i 1864 og af de militære styrker for Danmark på den ene side samt Østrig, Preussen og Det tyske Forbund på den anden side. [...]
Tekstens kvalitet er den overskuelige og samlede fremstilling, som Gerd Stolz leverer.
[...]
Særlig relevant er kapitlerne fra historikeren Inge Adriansen og teologen Günter Weitling - fra det tyske mindretal i Nordslesvig - i den sidste tredjedel af bogen. Inge Adriansen [...] fortæller her for et tysk publikum om den virkning 1864-krigen internt og efterfølgende havde i Danmark.
[...]
Det fortælles generelt kun for sjældent, hvad den tyske indgangsvinkel til Dybbøl er, og denne mangel rådes der bod på med denne bog. Günter Weitling gør det på ganske fremragende vis.
— Hans Christian Davidsen, kulturkapellet.dk