Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Volker Perthes
(født 1958) har studeret politologi ved Universität Duisburg; 1986-87 stipendiatforsker i Damaskus; 1990 promovation; 1991-93 adjunkt på American University of Beirut derefter underviser på universiteterne i Duisburg, Münster og München; 1999 habilitation; underviser som docent på Humboldt-Universität og som privatdocent på Freie Universität Berlin.
Siden 2005 har Perthes været direktør for Stiftung Wissenschaft und Politik i Berlin, der rådgiver Forbundsdagen og den tyske forbundsregering om udenrigs- og sikkerhedspolitik; stiftelsen er blandt de vigtigste tyske forskningsinstitutioner inden for sit felt og den største af sin art i Europa.
I september 2015 blev Volker Perthes af FN’s særlige repræsentant i Syrien, Staffan de Mistura, udpeget som mægler mellem det syriske regime og de oprørsgrupper i Syrien, der betragtes som moderate.

 

© Harald DettenbornHæftet, 13,5 x 20,5 cm
170 sider

August 2017

ISBN 978-87-92173-30-0

Vejledende pris 195 DKK

Denne bog kan kun købes fra forlaget - se Køb af bøger

 


Afslutningen på Mellemøsten
som vi kender det

— et essay

Af Volker Perthes

Oversat fra tysk af Jens Ellekær
I 2011 kom det til folkelige protester i flere mellemøstlige lande, og nogle steder udviklede det sig til egentlige revolter, som blandt andet førte til et systemskifte i Egypten. Her seks år senere har de forhåbninger fra vestlig side om et demokratisk opbrud, som blev knyttet til det ”arabiske forår”, fortonet sig. Der er i flere lande sket et forfald i den interne statslige orden, og i Syrien og Irak har borgerkrige udviklet sig til regionale krige med mere eller mindre direkte indblanding fra eksterne aktører. Herunder er Mellemøstens konfessionelle modsætninger blevet stærkt accentueret.

I dette essay forsøger Volker Perthes at forstå Mellemøsten under de ændrede forhold. Han beskriver udviklinger, geopolitiske interesser og aktører og analyserer endvidere, hvilke roller de sidstnævnte kan komme til at spille i fremtidige scenarier.

 


Streg

Pressen skrev bl.a.:

Det lykkes Perthes i denne relativt korte bog at gøre rede for de komplekse problemer i Mellemøsten gennem 100 år. Samtidig gennemgår han de seneste års begivenheder i regionen med detaljer, der ellers ofte går tabt i den daglige debat om konfliktområdet. Kort sagt: Skal man læse en enkelt bog for at forstå problematikkerne i Mellemøsten, bør det være denne.
— Louise Urban Andersen, lektørudtalelse

[...] et oplysende essay. — Jan Kuhlmann, Neue Zürcher Zeitung

Dette essays fortrin ligger i, at Perthes løser konflikternes, krisernes og krigenes knuder, idet han i et forståeligt sprog identificerer årsager, drivkræfter og aktører.
— Rainer Hermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Denne lille bog anbefales indtrængende til den, der ønsker en bedre forstålse af regionen..
— Michael Krämer,südlink

En hel række af udgivelser beslæftiger sig med den region, som allerede inden flygtningekrisen holdt verden i ånde. Fremragende blandt disse er Volker Perthes. [...] Analytisk klogt gennemgår han på få sider den kaotoske region.
— Oliver Maksan, Die Tagespost