Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Louise Richardson (født 1958) har studeret historie (BA fra Trinity College, Dublin), politologi (MA fra University of California, Los Angeles) og statskundskab (MA og PhD fra Harvard University). Fra 1981 til 2001 var Richardson først assistant og derefter associate professor på Harvard University, hvor hun underviste i internationale relationer med særlig vægt på terrorisme, international sikkerhed og udenrigspolitik. Hun har modtaget adskillige hædersbevisninger for såvel sin forskning som sin undervisning. I 2001 blev Richardson udnævnt til dekan på Radcliffe Institute for Advanced Study, og i 2009 blev hun rektor på University of St Andrews i Skotland. Samme sted blev hun i 2010 udnævnt til professor i internationale relationer.

Hvad terrorister vil Hvad terrorister vil af Louise Richardson


Hæftet, 13,7 x 21,6 cm
406 sider

September 2011

ISBN 978-87-92173-11-9

Vejledende pris 295 DKK

Denne bog kan kun købes fra forlaget - se Køb af bøgerHvad terrorister vil

- At forstå fjenden og at begrænse truslen

Af Louise Richardson

Oversat af Jens Ellekær
Terrorisme er på ingen måde et nyt fænomen, men har gennem de seneste 30-40 år ændret karakter ved at blive stadig mere grænseoverskridende, således at terrorisme i dag er et verdensomspændende sikkerhedsproblem, der hviler som en konstant skygge over veludviklede samfund og truer svagere statskonstruktioner med anarki og opløsning.

Det er Louise Richardsons hovedtese, at skal vi opnå succes i bekæmpelsen af terrorisme, er vi nødt til at skabe os indsigt i både dens karakter og de forhold, der motiverer den enkelte terrorist. I første del af Hvad Terrorister vil formidler hun denne indsigt ved indledningsvis at definere terrorisme og at trække nogle historiske linier. Videre gør Richardson det klart, at vi ikke kommer nogen vegne ved at afskrive terrorister som vanvittige voldsudøvere, men må forstå, at terroristorganisationer og deres ledere har politiske mål, hvoraf nogle kan forekomme urealistiske, men grundlæggende er rationelle. Hertil kommer, at den enkelte terrorist som oftest har nogle umiddelbart realiserbare mål, som virker stærkt motiverende: at få hævn over en modstander og at vinde ære i sine omgivelser. På denne baggrund giver Richardson en overbevisende forklaring på den selvmordsterrorisme, som heller ikke er noget nyt fænomen.

I anden del af bogen beskæftiger Richardson sig med bekæmpelse af terrorisme – eller snarere med dens inddæmning. For vi vil aldrig kunne besejre terrorismen; den er som strategi for attraktiv for visse grupper med særlige politiske mål, og der vil derfor dukke stadig nye aktører op, som vil gøre brug af terrorisme. Men gennem indsigt, godt efterretningsarbejde, internationalt samarbejde og inddragelse af opnåede erfaringer vil vi kunne raffinere vore metoder, udnytte terroristgruppernes svagheder og – ikke mindst – isolere dem fra de samfund, hvis støtte og rekrutteringspotentiale de er afhængige af. Richardson er stærkt kritisk over for den globale krig mod terrorisme, som præsident George Bush erklærede umiddelbart efter terroristangrebene mod USA 11. september 2001. Denne krig kan aldrig vindes og er derfor meningsløs; den har blot haft den effekt at løfte terroristernes – al-Qaedas – renommé op til et niveau, som de aldrig burde have haft.


– – – –

 

Louise Richardson i Conversations with History. Samtale med Harry Kreisler fra Institute of International Studies, Berkely University. Klik her for at se samtalen:


Streg

Pressen skrev bl.a.:

Siden 11. september 2001 er der skrevet utallige artikler og bøger om terrorisme, men hvis jeg kun skulle anskaffe én til skolebiblioteket, ville det være denne. Forfatteren er irsk-amerikaneren Louise Richardson. […] Hun har i mange år – også før 2001 – forsket i terrorisme, og i denne bog sammenfatter hun sin grundlæggende indsigt i terrorismens væsen, dens udbredelse og de måder, som hun mener, at vi skal imødegå den på. […] Bogen er præget af forfatterens omfattende viden og en stille insisteren på, at man også i spørgsmålet om terrorister skal tænke sig om – ihukommende H. L. Menckens vise ord: ”For ethvert komplekst problem er der en løsning, som er enkel, indlysende og forkert”.
— Ulrik Grubb, tidsskriftet Noter

«««««¶
Bogen omhandler fyldigt de seneste 10 års terror med islamistisk baggrund, men det er befriende, at perspektivet bliver bredt ud og dermed giver baggrund for en kvalificeret diskussion af terrorisme. ….. Terrorister er således ikke hensynsløse og amoralske. De kommer fra alle samfundslag, kæmper for forskellige sager, nogle er religiøst motiverede, men de fleste har en politisk og national dagsorden. Nogle terrorister fanges og henrettes, men andre formår senere at gøre politisk karriere og sågar blive regeringsledere som f.eks. Israels Menachem Begin. Bogen er fuld af realoplysninger, som holder læseren fangen.
— Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

Elegant skrevet på grundlag af fremragende forskning … den mest intelligente og læseværdige nutidige fremstilling.
The Guardian

Et tankevækkende og stimulerende studie af det største sikkerhedsproblem, som verden konfronteres med i dag.
The Irish Times

Harvard-professoren, som stammer fra Irland og kender det komplicerede samspil mellem terror og statslig magtanvendelse fra sin baggrund, har skrevet en bog, der gør op med myter og spekulationer. … Man kan kun ønske denne brillante analyse mange læsere.
Die Zeit

En sensationel bog … I modsætning til de mange fagbøger, som blot beretter historien om 11. september og al-Qaeda, går dette værk videre end den konfrontation, som terroristerne har skabt, og belyser temaet ud fra helt overraskende perspektiver.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung