Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Kai Sørlander
født 1944, har studeret filosofi ved Københavns Universitet og skrevet guldmedaljeafhandling om Wittgensteins tidlige filosofi. Derefter gik Sørlander sin egen vej og udviklede en selvstændig filosofisk position, som Georg Henrik von Wright, Wittgensteins efterfølger som professor i Cambridge, har karakteriseret som ”post-wittgensteinsk kantianisme”. Denne filosofi er primært udarbejdet i bøgerne Det uomgængelige (1994), Den endegyldige sandhed (2002) og Indføring i filosofien (2017). Derudover har Sørlander også skrevet flere politisk-filosofiske bøger, blandt andet Om menneskerettigheder (2000), Forsvar for rationaliteten – religion og politik i filosofisk perspektiv (2008) og Den politiske forpligtelse – det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen (2011). I øvrigt har Sørlander også skrevet en lang række kronikker og artikler.


Her er Kai Sørlanders hjemmeside, hvor han redegør for udviklingen af sin filosofiske tænkning og præsenterer sine øvrige udgivelser. KLIK HER

Den rene fornufts struktur


Flapomslag, 14,8 x 21 cm
185 sider

23. august 2022

ISBN 978-87-92173-44-7

Vejledende pris 245 DKK


 


Den rene fornufts struktur

- Filosofiens blik på tilværelsen

Af Kai SørlanderFilosofien spørger efter den dybeste sandhed om verden og vor situation i verden: det, som under ingen omstændigheder kunne være anderledes. Dette spørgsmål har filosofferne gennem historien forsøgt at besvare. De har opstillet forskellige filosofiske systemer, men ingen har vundet almen tilslutning; og det er i dag en udbredt opfattelse, at de filosofiske systemers tid er forbi. I stedet har man affundet sig med, at der ikke er nogen endegyldig sandhed, men at der kun er partikulære og lokale sandheder.

Denne position er imidlertid selvmodsigende. Man kan ikke konsistent benægte, at vi kan nå frem til en endegyldig og universel sandhed om vor situation i verden, fordi denne benægtelse i så fald selv må få status som en endegyldig og absolut sandhed om vor situation i verden.

Derfor lever vor kultur på en fundamental misforståelse af vor situation i verden. Og derfor gælder det om at få denne misforståelse ryddet af vejen. Det betyder, at vi skal begynde forfra med at stille det filosofiske spørgsmål helt fra bunden – og med forståelsen af, at vi ikke kan udelukke muligheden af et gyldigt svar, fordi en sådan udelukkelse vil være selvmodsigende.

Det er dette, som gøres i denne bog. Det vises helt konkret, hvorledes man skal gå frem for at afdække det system af indbyrdes definerede grundbegreber, som må være forudsat enhver mulig virkelighedsbeskrivelse og enhver mulig beskrivelse af vor situation som personer. Og dermed gives i princippet et endegyldigt svar på den filosofiske spørgen.

 


Streg

Pressen skrev bl.a.: