Logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Mariane Blume Aarhus
Mariane Blume Aarhus er født 1950 på Spandetgård, cand.mag. i dansk og historie, nørkler om vinteren med skriverier om slægts-, egns- og lokalhistorie.


Deres taknemmelige ...


Hæftet m. flapper, 19x25 cm
241 sider

7. maj 2024

ISBN 978-87-92173-50-8

Vejledende pris 285 DKK


 

Deres taknemmelige ... 

Af Mariane Blume Aarhus (red.)


Efterord af museumsinspektør John V. JensenI slutningen af Anden Verdenskrig udløste den sovjetiske fremrykning mod vest store flygtningestrømme af tyskere fra de østligste rigstyske områder og fra områder, som var annekteret eller besat af Tyskland. Fra de områder, der lå tæt ved Østersøen, blev mange af flygtningene evakueret med skib, og i løbet af de sidste tre krigsmåneder havnede omkring 200.000 tyske flygtninge i Danmark.

Blandt disse var familien Lickfett. I marts 1945 ankom Hildegard Lickfett med syv af sine børn, sin svigerinde Charlotte Lickfett og dennes mor til København. Senere nåede også Hildegards mand til Danmark. Efter befrielsen den 5. maj internerede de danske myndig­heder flygtningene, og familien Lickfett tilbragte de næste tre år i danske flygtningelejre, inden den kunne bosættes i det besatte Tyskland.

Charlotte Lickfett fik meget hurtigt skabt en kontakt til den sønderjyske gartner Methine Smidt, som i tiden før og i de første år af 1. Verdenskrig havde lært gartneri i det ­daværende Westpreußen hos en gren af familien. Det førte til en mangeårig brev­veksling, der giver et meget personligt indtryk af ­familien Lickfetts forhold under interne­ringen i Danmark, dens skiftende forhåbninger til fremtiden i et forandret Tyskland og dens gen­etablering i de vestlige besættelseszoner af Tyskland, langt fra deres tidligere hjemstavn.

 


Streg

Pressen skrev bl.a.: